Forskerens proces – Et øjebliksbillede

Min afhandling skal afleveres om 2 måneder, og jeg burde i disse dage skrive på mit diskussionskapitel samt på mine rammesættende afsnit, som eksempelvis forordet og konklusionen. I stedet deler jeg min tid mellem:

  • at varetage omsorgsrollen for familiens producerede afkom, der tilsyneladende altid fanger en eller anden form for florerende årstidsbetinget virus. I dag er det den treårige (ældste-barnet), der har feber, og derfor trækker mor, sofa samt Netflix-kortet.
  • et fuldtidsarbejde, der for tiden sender mig til Herning kommune flere gange ugentligt, hvilket egentlig er et utrolig interessant projekt, omhandlende kompetenceudvikling af pædagoger og dagplejere.

Jeg skriver derfor primært på afhandlingen i weekenden, når faderen kan underholde ungerne, og på hverdagsaftener, når den syge fyr i Superman-nattøjet (der ses på illustrationen nedenfor) samt hans lillesøster, ligger i deres senge.

IMG_8034

Men ved forskerspiren så, hvad hun skriver om?

Når man med en enkelt sætning kan beskrive for sine omgivelser, hvad ens forskning omhandler, så er man tæt på selv, at have forstået det”, har min vejleder Lars Bo Henriksen fra Aalborg Universitet udtalt.

Jeg vil som øvelse her, for første gang, gøre forsøget:

Jeg skriver om, hvorledes projektet, som organiseringsform i den offentlige sektor, er en kompleks ofte tværorganisatorisk øvelse, hvis logik og styringsform endnu ikke kan rummes af en bureaukratisk hierarkisk logik og ledelsesstil. Dette skaber i disse år nogle udfordringer, der blandt andet omhandler;

  • projektets kobling til personer og opbyggede netværk fremfor til de tilknyttede hovedorganisationer
  • Projektets viden, genererede læring samt erfaringsdannelse, forankres sjældent i organisationerne men følger i stedet de tilknyttede aktører
  • projektmedarbejdernes ansættelsesforhold og ofte også deres karrierebevidsthed betyder, at de forholdsvis ofte skifter job og ansættelsesforhold, og tager etablerede netværk og læring, relateret til centrale organisatoriske projekter, med sig
  • projekters transparens i organisationen kan opleves som en mangelvare. Projekter skal navigere og overleve i en virkelighed, der domineres af magtforhold, politiske agendaer, styrende fortællinger og mangeartede forskellige former for modstand.
  • Projekter er et begreb, der dækker over mange organiseringsformer samt processer, som ikke nødvendigvis kan følge samme skitse og model. Udfordringen opstår blandt andet, når vi køber idéen om faste standarder, fremfor at fokusere på projekters konkrete kontekst, hvorledes det ønskes indført i organisationen og hvordan involverede aktører, oversætter projektets intention i en konkret praksis

Det lyder måske tørt og kedeligt…

men min forskningsproces, har været alt andet end det. Jeg har arbejdet som aktionsforsker i en børn- og ungeafdeling i en offentlig forvaltning i 3 år, hvor jeg har deltaget i et omfattende frivillighedsprojektet, som både forsker samt projektleder. I min afhandling anvender jeg praksisfortællinger fra dette forløb, hvor både bestyrelsesmedlemmer, projektledere, frivillige og jeg selv, indgår som stemmer i den skabende fortælling. Min ambition er, at skabe en afhandling, som faktisk er interessant at læse, og som kan inspirere både praktikere, men især også andre forskere til arbejdet med projektprocesser såvel som metode.

Men som min vejleder siger: “Som Ph.d.-studerende ønsker man indledningsvis at redde hele verden og afslutningsvis ønsker man blot at redde sig selv”.

Jeg kan kun erklære mig enig!

Tak for et godt kursus 🙂

Researcher – X Factor for ugly people?

Advertisements